grondal.hyresbostad-stockholm.se: Hyresbostad i Gröndalsvägen

Hyresbostad i Gröndalsvägen

Gröndalsvägen sträcker sig från Mörtviken i väs, i bågformad figur till övergången till Lövholmsvägen i öst. Längs Gröndalsvägen ligger Gröndals spårvagnsstation som är en del av Tvärbanan. Tvärbanan är en arton kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet. Gröndalsvägen följer en udde som i sin tur ligger vid Mörtviken. Mörtviken är liksom Vinterviken en sådan dalgång och båda hade en gång förbindelse med Liljeholmsviken och Årstaviken via sjön Trekanten. Denna förbindelse bröts för cirka 1500 år sedan genom den postglaciala landhöjningen. Landhöjningen pågår fortfarande och Mörtvikens inre del är numera ett mindre träskområde.

Denna hemsida har skapats av en av Sveriges ledande bostadsportaler med syftet att hjälpa de som är i behov av en bostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning efter en hyresbostad. Du får en överblick över alla relevanta hyresbostäder som finns på marknaden just nu. Med lite tur har du hittat en bostad inom fem minuter.

Icon CO2 neutral website English transparent.png