grondal.hyresbostad-stockholm.se: Hyresbostad i Lövholmsvägen

Hyresbostad i Lövholmsvägen

Lövholmsvägen sträcker sig från Liljeholmsvägen i öst till Gröndalsvägen i väst. Formen på vägen är likt ett S. I anslutning till Lövholmsvägen, på Gröndalsvägen 61, ligger Gröndals Kyrka. Kyrkan tillhör Hägerstens församling i Stockholms stift och är uppförd i rödbrunt tegel. Kyrkan invigdes 1969 och var byggd efter ritningar av arkitekterna Backström & Reinius. Byggnaden består av tre plan som rymmer kyrksal, konfirmandrum, ungdomslokaler, sammanträdeslokaler med mera. Lövholmsvägen ringlar sig även runt sjön Trekanten. Trots sitt namn är sjön snarare långsträckt. Aktiviteter som kan utföras i anslutning till sjön är band annat promenad längs Hälsans Stig, fiske och skridskor på under vintertid.

Denna hemsida har skapats av en av Sveriges ledande bostadsportaler med syftet att hjälpa de som är i behov av en bostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning efter en hyresbostad. Du får en överblick över alla relevanta hyresbostäder som finns på marknaden just nu. Med lite tur har du hittat en bostad inom fem minuter.

Icon CO2 neutral website English transparent.png